OŚRODEK ZDROWIA
W STANINIE
 
21-422 Stanin 54a
tel. 25 798 11 12,
tel. 25 798 11 34
tel. 25 798 11 31
GSM 503 574 111
Poniżej prezentujemy materiały informacyjne dla naszych pacjentów w formacie PDF
Zalecenia dla pacjentów zażywających acenokumarol lub warfarynę
Higiena snu
Lecznie zaburzeń lipidowych
Leczenie ospy wietrznej
Miażdżyca
Nadciśnienie tętnicze
Nietolerancja laktozy
 
Poradnik urologiczny
Druk zapotrzebowania na e-receptę
recepty.stanin@gmail.com
dokumenty.stanin@gmail.com
 
Deklaracja wyboru lekarza/pielęgniarki POZ
   Cennik usług komercyjnych
Wizyta lekarska
150 pln
Badanie USG
200 pln
   Cennik usług rehabilitacyjnych
Terapia indywidualna ( 45-60 min )
140 pln
Fizykoterapia
20 pln
Fala uderzeniowa
60 pln
Znajdź nas na
Dieta w dnie moczanowej
Za udostępnienie dokumentacji medycznej NZOZ pobiera opłatę w kwocie 0,30 pln za jedną stronę kopii lub 10 pln za jedną stronę odpisu, wyciągu.
Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jemu przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie lub w związku z postępowaniem przed wojew
ódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych