Rejestracja telefoniczna

pon.- pt. w godz. 8.00 -18.00

  25 798 11 12
OŚRODEK ZDROWIA
W STANINIE
21- 422 Stanin 54a
HOLTER ciśnienia - ABPM
Holter ciśnieniowy (ABPM)

Nadciśnienie tętnicze jest jedną z najczęstszych chorób układu krążenia.

Nieleczone nadciśnienie znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia poważnych powikłań sercowo-naczyniowych takich jak: zawał serca, udar mózgu i zaburzenia rytmu serca.

Pomiar ciśnienia w gabinecie lekarskim nadal stanowi najważniejszą metodę rozpoznania nadciśnienia tętniczego, jednak w pewnych przypadkach taka ocena może być niewystarczająca. W tych sytuacjach wskazane jest całodobowe, automatyczne monitorowanie ciśnienia (ang. ambulatory blood pressure monitoring – ABPM), określane często jako holter ciśnieniowy.

Jakie korzyści wynikają z wykonania badania ABPM?


• Holter ciśnieniowy wykonuje dużą liczbę pomiarów w ciągu doby.

• Pomiary wykonane tą techniką lepiej odzwierciedlają rzeczywiste wartości ciśnienia w trakcie normalnego funkcjonowania człowieka, trudne do uchwycenia podczas pojedynczych badań.
• Pomiary dokonywane są poza środowiskiem medycznym (szpital, przychodnia), co umożliwia eliminację związanego z tym stresu, a także identyfikację chorych z tzw. „nadciśnieniem białego fartucha”, które nie wymaga leczenia.
• Badanie daje możliwość oceny dobowego profilu ciśnienia tętniczego, a zwłaszcza występowania nocnego obniżenia ciśnienia, co ma znaczący wpływ na sposób i skuteczność
leczenia oraz ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia powikłań w przyszłości.
• ABPM umożliwia ocenę wartości ciśnienia w sytuacjach nagłych (dodatkowy pomiar ręczny).
• ABPM umożliwia dokładniejszą ocenę skuteczności stosowanego leczenia farmakologicznego i efektów leczenia inwazyjnego
ULOTKA DLA PACJENTA - przygotowanie i przebieg badania.
Pobierz PDF
NIP 825 211 27 60   REGON 060347620

rachunek bankowy 30 1240 2698 1111 0010 2218 6660