Zapisy na rehabilitację:


dla dorosłych: mgr Katarzyna Wojtaś   ✆ 883450050

lub online zarejestrowani.pl


dzieci i młodzież: mgr Izabela Szymanek  ✆ 504138393

lub online zarejestrowani.pl

OŚRODEK ZDROWIA
W STANINIE
21- 422 Stanin 54a
FIZJOTERAPIA

Zapraszają Państwa

mgr Katarzyna Wojtaś   ✆ 883450050

mgr Izabela Szymanek  ✆ 504138393
Fizjoterapia, mająca swoje korzenie w greckim therapeia (leczenie) oraz physis (natura), stanowi nieodłączny element opieki zdrowotnej, skupiając się na poprawie ruchu i wykorzystaniu różnych czynników fizycznych - zarówno naturalnych, jak i tych generowanych przez nowoczesne, specjalistyczne urządzenia.
Jej celem jest przywracanie lub poprawa pełnej sprawności u osób z ograniczeniami ruchowymi wynikającymi z wad wrodzonych, urazów, chorób lub starzenia się.

Fizjoterapia to dyscyplina medyczna, która zajmuje się łagodzeniem skutków chorób, zapobieganiem im oraz przywracaniem sprawności przez całe życie.,
Działa na styku nauk medycznych, korzystając również z osiągnięć nauk o kulturze fizycznej oraz nauk społecznych.
Jej metodologia opiera się na systematycznym procesie rozwijania, utrzymywania i przywracania maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych organizmu ludzkiego.
NIP 825 211 27 60   REGON 060347620

rachunek bankowy 30 1240 2698 1111 0010 2218 6660