Rejestracja telefoniczna

pon.- pt. w godz. 8.00 -18.00

  25 798 11 12
OŚRODEK ZDROWIA
W STANINIE
21- 422 Stanin 54a
CENNIK USŁUG I BADAŃ KOMERCYJNYCH
Konsultacja lekarska 150 pln
Badanie USG 200 pln
Holter ciśnienia ( ABPM ) 150 pln
Holter EKG 150 pln
Spirometria 120 pln
EKG 40 pln
Iniekcja, podłączenie kroplówki, zmiana opatrunku ( + koszty materiałów medycznych ) 20 pln
CENNIK USŁUG REHABILITACYJNYCH
Terapia indywidualna ( 45-60 min ) 140 pln
Fizykoterapia 20 pln
Fala uderzeniowa 60 pln
Kinesiotaping 40 pln
USG w trakcie sesji diagnostycznej w cenie sesji
Za udostępnienie dokumentacji medycznej NZOZ pobiera opłatę w kwocie 0,30 pln za jedną stronę kopii lub 10 pln za jedną stronę odpisu, wyciągu.
Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jemu przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie lub w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
NIP 825 211 27 60   REGON 060347620

rachunek bankowy 30 1240 2698 1111 0010 2218 6660