Rejestracja telefoniczna

pon.- pt. w godz. 8.00 -18.00

  25 798 11 12
OŚRODEK ZDROWIA
W STANINIE
21- 422 Stanin 54a
OPIEKA KOORDYNOWANA W POZ
Na czym polega?

Opieka koordynowana to wiele możliwości diagnostycznych i leczenia najczęstszych chorób przewlekłych już u swojego lekarza rodzinnego. Lekarz POZ może zlecić pacjentom badania (w sytuacjach medycznie uzasadnionych), które do tej pory były zarezerwowane dla lekarza specjalisty.

Leczenie jest oparte na Indywidualnym Planie Opieki Medycznej (IPOM) i uwzględnia nie tylko wykonywanie badań, ale także konsultacje między lekarzem POZ, a lekarzem specjalistą i dodatkowe konsultacje np. z dietetykiem.
Kogo obejmuje?

Opieka koordynowana jest dla pacjentów ze schorzeniami z zakresu:

kardiologii
diabetologii
chorób płuc
endokrynologii
chorób nerek,
na które najczęściej chorują Polacy.

W przypadku pacjentów, u których zdiagnozowano choroby z tych dziedzin, lekarz POZ przeprowadza kompleksową poradę i ustala indywidualny plan leczenia.
Co zyskuje pacjent?

Wygodę - więcej wizyt, badań i konsultacji w jednym miejscu.
Czas - wizyty, badania i konsultacje umawia dla Ciebie koordynator.
Bezpieczeństwo - koordynator czuwa nad sprawną realizacją Twojego planu leczenia.
Dostępność - szerszy zakres badań diagnostycznych i dostęp do specjalistów.
Wiedzę - porady dietetyczne i edukacyjne z zakresu profilaktyki i Twojej choroby.
Wprowadzenie opieki koordynowanej w POZ poszerza listę badań diagnostycznych, które może zlecić lekarz rodzinny. Chodzi m.in. o:

pakiet badań tarczycowych: antyTPO, antyTSHR, antyTG
EKG wysiłkowe
Holter EKG (24, 48, 72 godz.)
USG Doppler naczyń kończyn dolnych
ECHO serca.
Do tej pory na te badania kierował lekarz specjalista.

Ponadto lekarz POZ może zlecić pacjentowi (w sytuacji medycznie uzasadnionej) konsultacje z dietetykiem (przy rozpoznaniu np. cukrzycy) oraz konsultacje z lekarzem specjalistą z zakresu diabetologii, endokrynologii, kardiologii, pulmonologii lub alergologii.

Poszerzenie katalogu badań w POZ skraca czas potrzebny na wykonanie diagnostyki, pozwala na szybsze postawienie diagnozy i wprowadzenie właściwego leczenia.
Przychodzi lekarz do lekarza

Nowym rozwiązaniem, jest możliwość konsultowania stanu zdrowia pacjenta przez lekarza POZ z lekarzem specjalistą. Konsultacje lekarskie są prowadzone również zdalnie.

Bezpośrednie omówienie wyników badań pacjenta i dalszego przebiegu leczenia między lekarzami, wpływa na większą skuteczność terapii i bezpieczeństwo pacjenta.
Przewodnikiem pacjenta jest koordynator

Koordynator dba m.in. o lepszą komunikację na linii lekarz – pacjent, szczegółowo informuje pacjenta o kolejnych etapach leczenia, współpracuje z osobami, które udzielają świadczeń medycznych w ramach opieki koordynowanej.
NIP 825 211 27 60   REGON 060347620

rachunek bankowy 30 1240 2698 1111 0010 2218 6660